Confidențialitate

www.faraglutenfastus.ro aplica cele mai înalte standarde in tratamentul confidențial al clienților. Toate informațiile inclusiv, dar nu exclusiv, cele legate de contul clientului, tranzacții, corespondenta suntutilizate cu maxima discreție. Singurele informații personale colectate de www.faraglutenfastus.ro sunt acelea furnizate voluntar de către utilizator, laefectuarea tranzacțiilor sau în alte operațiuni. Simpla navigare a site-ului nuimplică colectarea de informații personale.

Anumite funcționalități sau servicii din site necesităfurnizarea anumitor informații personale; acestea vor fi folosite numai inscopul pentru care au fost furnizate și/sau pentru comunicările dintre site șiclienții săi, atunci când acestea sunt necesare (de exemplu: confirmarea uneicomenzi, anunțarea programului de sărbători, reduceri de preț, promoții). www.faraglutenfastus.ro nu va divulga informațiile personale ale utilizatorilorcolectate pe site nici unei terțe persoane neautorizate. Aceste informații potfi însă divulgate autorităților legale autorizate sa verifice tranzacțiilecomerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.

www.faraglutenfastus.ro poate furniza unor persoanecompetente informații colective si statistici in legătura cu numărul, profilul sau alte caracteristici ale utilizatorilor săi, in scopul analizării statisticea acestora. Aceste informații nu vor include date de identificare personală.